Online-Einzelunterricht


Zu welchen Zeiten kann der Unterricht stattfinden?

An jedem Tag in der Woche von Montag bis Sonntag zwischen 5:00 – 23:00 Uhr (polnischer Zeit), wenn es nur freie Termine gibt.

Kann ich eine geplante Unterrichtsstunde absagen oder verschieben?

Ja. Du musst nur bis spätestens 24h vor dem geplanten Beginn des Unterrichts eine entsprechende Information per Email an deinen Lektor oder an das Schulsekretariat schicken. Denke daran, dass wenn du Unterrichtstunden am gleichen Tag absagst, du sie dennoch bezahlen musst.

Wir verstehen, dass es manchmal zu Verspätungen kommen kann. Der Lektor muss auf dich 15 Minuten warten. Die Unterrichtseinheit endet dennoch zur vereinbarten Zeit.

Was werde ich lernen und kann ich die Unterrichtsthematik selbst aussuchen?

Der Onlineunterricht unterscheidet sich nicht vom „normalen Unterricht“. Das Programm ist an dein Sprachniveau und auch an deine Bedürfnisse und Erwartungen angepasst. Gemeinsam mit unserem Lektor vereinbart ihr das Lernziel, und der Lektor berücksichtigt bei der Lehrplanerstellung die von dir vorgeschlagenen Themen.

Ich bin mir nicht klar über mein Sprachniveau.

Wenn du noch nicht weißt auf welchem Sprachniveau du dich befindest, füll den Einstufungstest auf unserer Internetseite aus. Du kannst dich auch zu einem Gespräch mit dem Lehrpersonal in unserer Schule verabreden.

Kann der Unterricht auch für 2 Personen gleichzeitig stattfinden?

Ja. Der Preis einer Unterrichtseinheit für 2 Personen beträgt dann 130 PLN/30 EUR für 60 Minuten. Das können Personen im gleichen Raum sein oder an zwei unterschiedlichen Orten oder sogar in 2 unterschiedlichen Ländern sein.

Wie kann ich für den Unterricht bezahlen?

Per Banküberweisung, Kontodaten:

VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego. Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Bankverbindung in EURO:
IBAN/Kontonummer: PL70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Bankname: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Bankadresse: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Lodz 2

Bankverbindung in PLN:
IBAN/Kontonummer: PL51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Bankname: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Bankadresse: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Lodz 2

Wenn du eine Rechnung benötigst, informiere bitte Gosia oder Paulina in unserem Schulsekretariat.

Problemy techniczne podczas lekcji

Często problemy techniczne wynikają ze słabego łącza Internetowego – sprawdź, czy inne okna przeglądarki są zamknięte oraz czy kamera, mikrofon oraz słuchawki/głośnik są poprawnie zainstalowane i podłączone.

Również, możesz skorzystać z pomocy technicznej platformy Zoom: https://bit.ly/3sCPGAG

Jeśli z powodów technicznych nie uda Ci się połączyć z grupą, zawsze możesz sprawdzić materiał z lekcji na swoim panelu ucznia (dotyczy kursu semestralnego).

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na zakończenie kursu studenci piszą test końcowy. Ćwiczenia zawarte w teście są opracowywane specjalnie dla każdej grupy i obejmują dokładnie to, co było realizowane podczas kursu. Test poprzedzony jest lekcją powtórkową, która ułatwia przygotowanie się do egzaminu. Pozytywne wyniki testu oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach są gwarancją ukończenia kursu i tym samym umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Czy muszę mieć kamerę oraz mikrofon, żeby uczestniczyć w zajęciach?

Kamera nie jest obligatoryjna, ale zestaw słuchawki + mikrofon jest konieczny, aby student mógł brać aktywny udział w lekcji.

W jakim formacie przesyłane są pliki od lektora z materiałami na lekcje?

Pliki są w formacie PDF lub DOC.

Jeśli nie będę mógł uczestniczyć we wszystkich zajęciach, czy mogę liczyć na zwrot części wpłaconych pieniędzy?

Pojedyncze nieobecności nie mają wpływu na obniżenie ceny. Stracone lekcje możesz nadrobić samodzielnie, korzystając z materiałów umieszczonych na Twoim panelu ucznia. Możesz też wykupić dodatkowe lekcje indywidualne.

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kursy online?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do kilku dni przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania kursu semestralnego (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

W jaki sposób można zapisać się na kurs?

Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Zapisy przyjmujemy też w sekretariacie szkoły. Rezerwując kurs prosimy o wpłacenie pierwszej raty (określona w opisie każdego kursu), jest ona potwierdzeniem uczestnictwa w kursie.

Czy muszę mieć włączoną kamerę w czasie lekcji?

Nie jest to obowiązkowe, ale na pewno ułatwia i umila interakcje podczas zajęć 😊.

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach znajdują się tutaj

Czy po skończeniu kursu dwutygodniowego online można kontynuować naukę na następnym poziomie?

Kontynuując kurs możesz mieć pewność, że będziesz realizować nowy materiał. Należy pamiętać, że osiągnięcie poszczególnych poziomów wymaga określonej ilości godzin pracy. Zwykle nie ma możliwości zrealizowania jednego poziomu w czasie jednego kursu. Więcej informacji o poziomach, kliknij tutaj.

Jak dużo mogę się nauczyć na kursie dwutygodniowym online?

Osoby początkujące po dwóch tygodniach intensywnej nauki są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania w przeciągu dwóch tygodni mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

Czy dostanę certyfikat ukończenia kursu i czy jest on respektowany przez uczelnie?

Certyfikat ukończenia kursu otrzymuje każdy student, który poprawnie napisał test końcowy i uczęszczał na zajęcia. Zawiera on takie informacje jak: rodzaj kursu, czas jego trwania, poziom i liczba godzin.

Certyfikat wydawany przez nasze Centrum nie jest dokumentem oficjalnym, jest jednak respektowany przez większość uczelni i firm, jako dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na danym poziomie. Informacje na temat certyfikatowych egzaminów państwowych ze znajomości języka polskiego jako obcego można znaleźć tutaj.

Jaki jest język wykładowy na lekcji?

Na lekcji mówimy i uczymy po polsku. Nasi kursanci pochodzą z najróżniejszych stron świata i język polski jest często jedynym wspólnym językiem wszystkich studentów. Komunikatywna metoda prowadzenia zajęć mobilizuje uczestników kursu nie tylko do mówienia, ale również do myślenia w języku innym niż ojczysty.

Wszyscy pracownicy szkoły Varia posługują się również językiem angielskim, który ułatwia pozalekcyjną komunikację.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy. 

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy materiały lekcyjne są wliczone w cenę?

Do ceny kursu semestralnego należy doliczyć podręcznik oraz ćwiczenia (ok. 125 PLN). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie.

Materiały wykorzystywane podczas kursu dwutygodniowego są wliczone w cenę kursu.

Jak długo trwa nauka na jednym poziomie?

Na jakiej platformie odbywają się zajęcia?

Zajęcia grupowe odbywają się na platformie Zoom, która jest darmowa dla studentów. Lekcje indywidualne online odbywają się za pomocą platformy najwygodniejszej dla studenta i lektora.  

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Jaka jest przeciętna liczba osób w grupie?

Grupa liczy zwykle 8-10 kursantów. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 4, maksymalna 12.

Kann man eine Kursteilnahme- oder Anmeldebestätigung erhalten? Welche Bedingungen muss man erfüllen?

Eine solche Bestätigung benötigen unsere Kursteilnehmer manchmal, wenn sie ein Visum beantragen oder ihren legalen Aufenthalt in Polen verlängern möchten. Entsprechende Bestätigungen stellen wir denjenigen aus, die sich für einen Kurs eingeschrieben haben und die Anzahlung geleistet haben.

Jeśli zrezygnuję z kursu to czy dostanę zwrot wpłaconej kwoty?

Gdy rezygnujesz z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem otrzymasz zwrot pełnej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty administracyjne (150 zł).

Gdy rezygnujesz z kursu w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem do dnia rozpoczęcia kursu, a wpłaciłeś pełną kwotę za kurs, otrzymujesz zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty.

W przypadku rezygnacji z kursu po dwóch dniach od rozpoczęcia kursu opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego ubiegasz się o kartę pobytu lub wizę, a następnie rezygnujesz z kursu, pierwsza rata za kurs nie jest zwracana niezależnie od terminu rezygnacji. 

Czy są jakieś granice wiekowe dla osób zapisujących się na kurs?

Górnych granic wiekowych oczywiście nie ma. :) Kursy grupowe są przeznaczone dla osób w wieku 16+. W wyjątkowych przypadkach, za pisemną zgodą opiekuna, przyjmujemy na kurs również osoby młodsze. Dzieciom zwykle proponujemy lekcje indywidualne, lub, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych, tworzymy grupy.

Kiedy i jak korzystać z panelu ucznia?

Każdy student zapisujący się na kurs semestralny online otrzymuje dostęp do swojego panelu ucznia (panel jest aktywny dzień po rozpoczęciu kursu). Na panelu można dowiedzieć się, co było na danej lekcji, a także pobrać ćwiczenia do wydruku.