Online-Wochenendkurse


Kann man eine Kursteilnahme- oder Anmeldebestätigung erhalten? Welche Bedingungen muss man erfüllen?

Eine solche Bestätigung benötigen unsere Kursteilnehmer manchmal, wenn sie ein Visum beantragen oder ihren legalen Aufenthalt in Polen verlängern möchten. Entsprechende Bestätigungen stellen wir denjenigen aus, die sich für einen Kurs eingeschrieben haben und die Anzahlung geleistet haben.

Czy można łączyć kurs weekendowy z innym kursem w ciągu tygodnia?

Oczywiście. Najlepszą opcją jest łączenie kursu weekendowego z lekcjami indywidualnymi, szczególnie gdy z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić zaległości. 

Można również łączyć kurs weekendowy z intensywnym kursem dwytygodniowym online, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zagadnienia przerabiane na kursie weekendowym i innych kursach grupowych mogą się powtarzać.

Woher soll ich wissen, was mein Sprachniveau ist?

Um Dein Sprachniveau zu prüfen, reciht es zu unserer Schule für ein Gespräch mit dem Lehrer zu kommen. Wir bitten Dich auch, einen schriftlichen Test auszufüllen. Für ein Treffen mit uns reserviere bitte ca. 30 Minuten. Ein Einstufungstest befindet sich auch auf unserer Internetseite.

Wir laden Dich täglich von Montag bis Freitag, von 9 - 18 Uhr, Michalowskiego Str. 2/3 ein.

Bei der Einstufung des Sprachniveaus richten wir uns nach demGemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeRS) - Common European Framework of Reference for Languages, gemäß der Empfehlung des Europarats.

Gibt es Altersgrenzen für die Kursteilnehmer?

Nach oben gibt es natürlich keine Grenzen. :) Das sind Kurse für Leute ab 16+. In Ausnahmefällen, mit einer schriftlichen Einverständniserklärung des gesetzlichen Vormunds, dürfen an dem Kurs auch jüngere Personen teilnehmen. Kindern bieten wir in der Regel Einzelunterricht oder, falls sich eine entsprechende Personenanzahl findet, bilden wir Gruppen.

Erhalte ich bei der Kursstornierung den eingezahlten Betrag zurück?

Die Anzahlung für den Kurs wird bei Stornierung von der Schule nicht erstattet. Falls du den Gesamtbetrag eingezahlt hast, erstatten wir die Quote abzüglich der Anzahlung und evt. Überweisungsgebühren.

Falls du den Kurs bis spätestens zwei Wochen vor dem Kursbeginn stornierst, hast du die Möglichkeit, an einem späteren Termin teilzunehmen oder eine andere Person an deiner Stelle anzumelden. In beiden Fällen trägst du keine weiteren mit der Stornierung verbundenen Kosten.

Erhalte ich ein Abschlusszertifikat und wird es von Hochschulen anerkannt?

Jeder Student, der am Unterricht teilgenommen und den Abschlusstest bestanden hat, erhält ein Kursabschlusszertifikat. Dieses beinhaltet u.a. folgende Informationen: Art des Kurses, Zeitraum, das Niveau und die Anzahl der Unterrichtsstunden.

Das von unserem Zentrum herausgegebene Zertifikat ist kein offizielles Dokument, wird aber dennoch von den meisten Hochschulen und Firmen als Bestätigung der Kenntnis der polnischen Sprache auf dem jeweiligen Niveau anerkannt.

Wie kann man sich für den Kurs anmelden?

Auf unserer Internetseite findest du das Anmeldeformular, man kann sich auch in der Schulsekretariat registrieren. Bei Anmeldung wird die Anzahlung 550 PLN fällig, die Anzahlung ist gleichzeitig die Teilnahmebestätigung.

Czy materiały lekcyjne są wliczone w cenę?

Do ceny kursu semestralnego należy doliczyć podręcznik oraz ćwiczenia (ok. 125 PLN). Pozostałe materiały lekcyjne są zawarte w cenie.

Materiały wykorzystywane podczas kursu dwutygodniowego są wliczone w cenę kursu.

In welcher Sprache wird unterrichtet?

Während des Unterrichts sprechen wir nur Polnisch. Unsere Kursteilnehmer kommen aus den verschiedensten Teilen der Welt und oft ist Polnisch der einzige gemeinsame Nenner. Die kommunikative Methode motiviert unsere Kursteilnehmer nicht nur in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache zu sprechen sondern auch zu denken. Alle Angestellten der Sprachschule Varia sprechen auch Englisch, was die Verständigung außerhalb des Unterrichts vereinfacht.

Wie groß sind durchschnittlich die Lerngruppen?

Normalerweise haben die Gruppen zwischen 7 und 12 Teilnehmer.

Wird mir ein Teil des eingezahlten Geldes zurückerstattet, sollte ich nicht an jedem Unterricht teilnehmen können?

Einzelne Abwesenheiten haben keinen Einfluss auf eine Preiserniedrigung. Den verpassten Unterricht kann man entweder alleine nachholen, indem man sich in sein Studenten-Konto einloggt und das dort verfügbare Unterrichtsmaterial benutzt oder während kostenloser Sprechstunden gemeinsam mit dem Lehrer.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na zakończenie kursu studenci piszą test końcowy. Ćwiczenia zawarte w teście są opracowywane specjalnie dla każdej grupy i obejmują dokładnie to, co było realizowane podczas kursu. Test poprzedzony jest lekcją powtórkową, która ułatwia przygotowanie się do egzaminu. Pozytywne wyniki testu oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach są gwarancją ukończenia kursu i tym samym umożliwiają kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Kann man individuellen Unterricht mit einem Kurs in einer Gruppe verbinden?

Na klar. Man kann einen Einzelunterricht immer bestellen, besonders wenn man z.B. wegen einer längeren Abwesenheit das verpasste Unterrichtsmaterial nachholen möchte. Das ist auch eine gute Weise, einen spezifischen Wortschatz zu ergänzen (z.B. Wirtschaftspolnisch).

Wie und wann benutzt man das Studenten-Konto?

Jeder Student, der sich zu unserer Schule anmeldet, erhält Zugang zu seinem Studenten-Konto.
Im Studenten-Konto kann man informationen über den Unterrichtsverlauf erhalten, sowie Unterrichtsmaterialien zum Ausdrucken herunterladen.

Czy są możliwe jakieś zniżki w opłatach za kurs?

Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach znajdują się tutaj

Czy szkoła oferuje kursy na różnych poziomach zaawansowania?

Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego po zaawansowany. Osoby, które już miały kontakt z językiem polskim, piszą na początku kursu test kwalifikacyjny. Na podstawie wyników testu pisemnego oraz rozmowy z lektorem przydzielamy do odpowiedniej grupy. Przy określaniu poziomu biegłości językowej stosujemy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) - Common European Framework of Reference for Languages, zgodny z zaleceniami Rady Europy.

Czy muszę mieć włączoną kamerę w czasie lekcji?

Nie jest to obowiązkowe, ale na pewno ułatwia i umila interakcje podczas zajęć 😊.

Jak długo trwa nauka na jednym poziomie?

Do kiedy szkoła przyjmuje zapisy na kursy online?

Daty kursów podane są na stronie. Zapisy przyjmujemy do momentu zapełnienia miejsc w grupach, zwykle do kilku dni przed rozpoczęciem kursu. W ciągu trwania kursu semestralnego (dot. grup o wyższych poziomach niż początkujący) można dołączać do istniejącej już grupy, jeśli są jeszcze wolne miejsca.

W jakim formacie przesyłane są pliki od lektora z materiałami na lekcje?

Pliki są w formacie PDF lub DOC.

Czy po skończeniu kursu dwutygodniowego online można kontynuować naukę na następnym poziomie?

Kontynuując kurs możesz mieć pewność, że będziesz realizować nowy materiał. Należy pamiętać, że osiągnięcie poszczególnych poziomów wymaga określonej ilości godzin pracy. Zwykle nie ma możliwości zrealizowania jednego poziomu w czasie jednego kursu. Więcej informacji o poziomach, kliknij tutaj.

Jaką metodą prowadzona jest nauka języka polskiego w Centrum Varia?

Nauka polskiego w naszej szkole opiera się przede wszystkim na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem polskim w różnorodnych sytuacjach życiowych.

Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Stąd na naszych lekcjach różnorodność dialogów, dyskusje prowadzone w parach i małych grupach, scenki sytuacyjne, gry i zabawy. 

Czy jest możliwe łączenie lekcji indywidualnych z kursem w grupie?

Oczywiście. Zawsze można zamówić lekcje indywidualne, zwłaszcza gdy np. z powodu dłuższej nieobecności chce się nadrobić stracony materiał. To również dobry sposób na uzupełnienie materiału o specyficzne słownictwo (np. Business Polish).

Problemy techniczne podczas lekcji

Często problemy techniczne wynikają ze słabego łącza Internetowego – sprawdź, czy inne okna przeglądarki są zamknięte oraz czy kamera, mikrofon oraz słuchawki/głośnik są poprawnie zainstalowane i podłączone.

Również, możesz skorzystać z pomocy technicznej platformy Zoom: https://bit.ly/3sCPGAG

Jeśli z powodów technicznych nie uda Ci się połączyć z grupą, zawsze możesz sprawdzić materiał z lekcji na swoim panelu ucznia (dotyczy kursu semestralnego).

W jaki sposób można zapłacić za kurs?

Przelewem na konto, kartą lub gotówką. Nasi studenci przy płatności za kurs używają również takich narzędzi jak PayPal, Revolut czy TransferWise.
Dane bankowe: 

VARIA s.c.-Centrum Jezyka Polskiego. Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michalowskiego 2/3
31-126 Krakow

Konto walutowe w EURO:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowości Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Konto złotówkowe w PLN:
Nazwa banku: BRE Bank S.A. Dzial Bankowosci Detalicznej
Adres banku: ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
IBAN/Numer konta: PL 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMUL

Jak dużo mogę się nauczyć na kursie dwutygodniowym online?

Osoby początkujące po dwóch tygodniach intensywnej nauki są w stanie opanować podstawy gramatyki oraz porozumieć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, m.in.: opowiedzieć o sobie, zrobić zakupy, zapytać o drogę i zamówić obiad w restauracji. Natomiast osoby na wyższym poziomie zaawansowania w przeciągu dwóch tygodni mogą w wyraźny sposób np. poprawić sprawność mówienia, wzbogacić zasób słownictwa czy udoskonalić poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.

Czy muszę mieć kamerę oraz mikrofon, żeby uczestniczyć w zajęciach?

Kamera nie jest obligatoryjna, ale zestaw słuchawki + mikrofon jest konieczny, aby student mógł brać aktywny udział w lekcji.

Na jakiej platformie odbywają się zajęcia?

Zajęcia grupowe odbywają się na platformie Zoom, która jest darmowa dla studentów. Lekcje indywidualne online odbywają się za pomocą platformy najwygodniejszej dla studenta i lektora.